วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

1/2560

http://www.udontech.ac.th/
ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/3
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 105
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
2560ชย.11ยานยนต์   000                 
2560ชย.12ยานยนต์   000                 
2560ชย.13ยานยนต์   000                 
2560ชย.14ยานยนต์   000                 
2560ชย.15ยานยนต์   000                 
2560ชย.16ยานยนต์   000                 
2560ชย.17ยานยนต์   000                 
2560ชย.18ยานยนต์   000                 
2560ชย.19ยานยนต์   000                 
2560ชย.110ยานยนต์   000                 
2560ชก.11เครื่องมือกล   000                 
2560ชก.12เครื่องมือกล   000                 
2560ชก.13เครื่องมือกล   000                 
2560ชก.14เครื่องมือกล   000                 
2560ชก.15เครื่องมือกล   000                 
2560ชก.16เครื่องมือกล   000                 
2560ชก.17เครื่องมือกล   000                 
2560ชก.18เครื่องมือกล   000                 
2560ชช.11โครงสร้าง   000                 
2560ชฟ.11ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2560ชฟ.12ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2560ชฟ.13ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2560ชฟ.14ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2560ชฟ.15ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2560ชฟ.16ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2560ชฟ.17ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2560ชฟ.18ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2560ชฟ.19ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2560ชฟ.110ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2560ชอ.11อิเล็กทรอนิกส์   000                 
2560ชอ.12อิเล็กทรอนิกส์   000                 
2560ชอ.13อิเล็กทรอนิกส์   000                 
2560ชอ.14อิเล็กทรอนิกส์   000                 
2560ชส.11งานก่อสร้าง   000                 
2560ชส.12งานก่อสร้าง   000                 
2560ชถ.11สถาปัตยกรรม   000                 
2560ชถ.12สถาปัตยกรรม   000                 
2560ชถ.13สถาปัตยกรรม   000                 
2560ชสท10เทคโนโลยีสารสนเทศ   000                 
2560ชสท11เทคโนโลยีสารสนเทศ   000                 
2560ชสท12เทคโนโลยีสารสนเทศ   000                 
2560ชสท13เทคโนโลยีสารสนเทศ   000                 
2560ชสท116เทคโนโลยีสารสนเทศ   000                 
2560ชธ.11งานโยธา   000                 
2560ชธ.12งานโยธา   000                 
2560ชธ.13งานโยธา   000                 
2560ชธ.14งานโยธา   000                 
2560ชบ11ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม   000                 
2560ชค11เทคนิคคอมพิวเตอร์   000                 
2560สชย.11เทคนิคยานยนต์   000                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

Databases : cur
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.