วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2563

http://www.udontech.ac.th/
ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/3
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 119
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
2563ชย.11ยานยนต์   000                 
2563ชย.12ยานยนต์   000                 
2563ชย.13ยานยนต์   000                 
2563ชย.14ยานยนต์   000                 
2563ชย.15ยานยนต์   000                 
2563ชย.16ยานยนต์   000                 
2563ชย.17ยานยนต์   000                 
2563ชย.18ยานยนต์   000                 
2563ชย.19ยานยนต์   000                 
2563ชย.110ยานยนต์   000                 
2563ชย.111ยานยนต์   000                 
2563ชย.112ยานยนต์   000                 
2563ชก.11เครื่องมือกล   000                 
2563ชก.12เครื่องมือกล   000                 
2563ชก.13เครื่องมือกล   000                 
2563ชก.14เครื่องมือกล   000                 
2563ชก.15เครื่องมือกล   000                 
2563ชก.16เครื่องมือกล   000                 
2563ชก.17เครื่องมือกล   000                 
2563ชก.18เครื่องมือกล   000                 
2563ชช.11ผลิตภัณฑ์   000                 
2563ชฟ.11ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2563ชฟ.12ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2563ชฟ.13ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2563ชฟ.14ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2563ชฟ.15ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2563ชฟ.16ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2563ชฟ.17ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2563ชฟ.18ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2563ชอ.11อิเล็กทรอนิกส์   000                 
2563ชอ.12อิเล็กทรอนิกส์   000                 
2563ชอ.13อิเล็กทรอนิกส์   000                 
2563ชอ.14อิเล็กทรอนิกส์   000                 
2563ชส.11งานก่อสร้าง   000                 
2563ชส.12งานก่อสร้าง   000                 
2563ชถ.11สถาปัตยกรรม   000                 
2563ชถ.12สถาปัตยกรรม   000                 
2563ชธ.11งานโยธา   000                 
2563ชธ.12งานโยธา   000                 
2563ชธ.13งานโยธา   000                 
2563ชธ.14งานโยธา   000                 
2563ชธ.15งานโยธา   000                 
2563ชบ11ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม   000                 
2563ชบ12ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม   000                 
2563ชค11เทคนิคคอมพิวเตอร์   000                 
2563ชค12เทคนิคคอมพิวเตอร์   000                 
2563ชกว.11การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื   000                 
2563ชกว.11การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื   000                 
2563ชกว.11การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื   000                 
2563สชย.11เทคนิคยานยนต์   000                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน
Table './cur/ppl_online' is marked as crashed and should be repaired