วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

1/2560

http://www.udontech.ac.th/
412
442
641
สปก.
ชก.พท.1
ชก.พท.2
ชก.พท.3
ชก.พท.8
ชช.ตรวจสอบ
ชช.ท.1
ชช.พท.1
ทอ.101
ทอ.102
ทอ.202
ทอ.203
ทอ.204
ทอ.พท.01
ทอ.พท.02
ทอ.พท.03
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

Databases : cur
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.