วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2563

http://www.udontech.ac.th/
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15739012007 การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25739012101 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35739012105 การสร้างและการจัดการเว็บไซด์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45739012107 การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55739012108 การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65739012115 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75739012120 พื้นฐานเทคโนโลยีธุรกิจและพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85739012123 การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีทันสมัย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95739018001 ฝึกงาน0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105739018501 โครงการ 0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115739018502 โครงการ 1*-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125739018503 โครงการ 20-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135739031001 อัลกอริทึมและการแก้ปัญหา2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145739031003 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155739032001 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165739032101 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175739051001 องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้นเพื่องานคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185739051002 การวาดเส้นเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195739051003 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205739052001 การเขียนบทและพัฒนาโครงเรื่อง1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215739052002 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225739052003 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235739052004 การออกแบบคอมพิวเตอร์เกมเบื้องต้น1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245739052005 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเกม1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255739052006 การตัดต่อภาพวีดิทัศน์ดิจิตอลและวิชวลเอฟเฟกต์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265739052007 ปฏิบัติการสร้างคอมพิวเตอร์เกมแอนิเมชัน0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275739052102 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์เกม1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285739052104 การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295739052107 การสร้างวัตถุเสมือนจริงในงานคอมพิวเตอร์เกมด้วยเทคโนโลยี AR และ 3D Printing1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305739052110 เทคโนโลยีมัลติมีเดียในงานคอมพิวเตอร์เกม1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315739052118 ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์เกม0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325739052203 การสร้าง Motion Capture สำหรับงานแอนิเมชัน1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335739052207 การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345739058001 ฝึกงาน0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355739058501 โครงการ0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365831212108 ชลศาสตร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37Actinity กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน--0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38Activity กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39Activity1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40Activity2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41Home room1 พบที่ปรึกษา0-0-0 (1)???????????????แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42HomeR-1 พบที่ปรึกษา0-0-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43Homeroom1 พบครูที่ปรึกษา0-0-0 (1)???????????????แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44homeroom2 พบครูที่ปรึกษา0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45Homeroom3 พบครูที่ปรึกษา0-0-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46Homeroom4 พบที่ปรึกษา0-0-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47Homeroom5 พบที่ปรึกษา0-0-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48PLC Professional Learning Community--0 (0)???????????????แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49Seksan กิจกรรม0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50กิจกรรม กิจกรรม0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4574 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 
Table './cur/ppl_online' is marked as crashed and should be repaired