วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2563

http://www.udontech.ac.th/
 | แสดงรายชื่อทั้งหมด | แก้ไข | เพิ่มแผนก | เพิ่มบุคลากร |

 ID แผนก คณะหัวหน้าแผนกภาระการสอน
   1 หมวดอังกฤษ สามัญ ตรวจสอบ
   2 หมวดวิทยาศาสตร์ สามัญ ตรวจสอบ
   3 หมวดคณิตศาสตร์ สามัญ ตรวจสอบ
   5 ช่างยนต์ ช่างยนต์ ตรวจสอบ
   6 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ตรวจสอบ
   7 ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อม ตรวจสอบ
   8 ช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง ตรวจสอบ
   9 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบ
   11 เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ตรวจสอบ
   12 เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม ตรวจสอบ
   13 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบ
   17 เทคนิคพื้นฐาน เทคนิคพื้นฐาน ตรวจสอบ
   18 LAB กลาง เทคนิคอุตสาหกรรม ตรวจสอบ
   19 ช่างกลโรงงาน ช่างกลโรงงาน ตรวจสอบ
   20 หมวดสังคม สามัญ ตรวจสอบ
   21 หมวดธุรกิจ สามัญ ตรวจสอบ
   22 หมวดภาษาไทย สามัญ ตรวจสอบ
   24 หมวดพลานามัย สามัญ ตรวจสอบ
   25 เขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบเครื่องกล ตรวจสอบ
   26 ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร ตรวจสอบ
   27 เทคโนโลยีบัณฑิต อาจารย์พิเศษ ตรวจสอบ
   28 ครูย้าย ตรวจสอบ
   29 ครูเกษียณและลาออก ตรวจสอบ
   30 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
   31 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ

Table './cur/ppl_online' is marked as crashed and should be repaired