คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.25
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37 7
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24 4
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24 4
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24 4
20101-2201งานเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม 1-6-37 7
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  9-32-19 41 41
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายการุณ ศิลชัย  นายการุณ ศิลชัย  นายการุณ ศิลชัย  นายการุณ ศิลชัย  นายการุณ ศิลชัย  นายการุณ ศิลชัย  นายการุณ ศิลชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
628 
 นางนฤมล
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง  น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์  น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
 
 น.ส.ธมลวรรณ
 นายทวี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุริยา สมงาม  นายสุริยา สมงาม  นายสุริยา สมงาม  นายสุริยา สมงาม
653 
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
653 
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
653 
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
653 
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุริยา สมงาม  นายสุริยา สมงาม  นายสุริยา สมงาม  นายสุริยา สมงาม  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)