คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มฟก.24
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายปราโมช รูปสม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33
3104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
3104-2206ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 2-3-35
3104-2103ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-35
3104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า 3-0-33
3104-8501โครงการ 0-4-44
3104-2102เครื่องกลไฟฟ้า 2 2-3-35
3104-9007วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  25-18-33 44
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-2002 ----------------------------›
 นายวัชระ ศรีอุดม
 นายวัชระ
625 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-8501 ----------------------------›
 นายฉัตรชัย โพธิ์ยา
333 
 นางเดือนฉาย
‹------------------------------------- 3104-2206 -------------------------------------›
 นายทวัณ เสนามงคล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3104-2005 ------------------›
 นายฉัตรชัย โพธิ์ยา
 นายพรประชา
‹--------- 3104-2202 ---------›
 นายพรประชา สุทธิประภา
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายปราโมช รูปสม
 
 นายปราโมช
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-2102 ----------------------------›
 ดร.แหนม กาสี
 ดร.แหนม
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
625 
 นางนิภาพรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-2103 ----------------------------›
 นายวชิราวัฒน์ ภีมศิริวัฒนา
 นายวชิราวัฒน์
‹------------------ 3104-9007 ------------------›
 นายพรประชา สุทธิประภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)