คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.24
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายทศพร เขียวแป้
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33
3101-2005งานทดลองเครื่องกล 1-2-23
3101-2002เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35
3101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 1-6-37
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3101-8501โครงการ 0-4-44
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  8-22-18 31
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3101-2003 ------------------›
 นายภูธิต กิติเวียงชนก
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
223 
‹---------------------------- 3101-2103 ----------------------------›
 นายสุวิทย์ ประดิษฐ์
223 
‹------------------ 3101-2103 ------------------›
 นายสุวิทย์ ประดิษฐ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3101-8501 ----------------------------›
 นายไพรวัลย์ สายพรม
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายทศพร เขียวแป้
 
 นายทศพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
211 
‹---------------------------- 3101-2102 ----------------------------›
 นายภาคิน อัศวภูมิ
222 
‹------------------ 3101-2005 ------------------›
 นายพัสกร แก้วไสย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3101-2002 ----------------------------›
 นายปรินทพล กองศรีนนท์
 นายปรินทพล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)