คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายบุญมี   ภูครองหิน
ตำแหน่งครู Tel.081-6619194
วุฒิการศึกษาปทส.(ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20106-2102งานปูนตกแต่งผิว0-6-212
20121-1003วัสดุก่อสร้าง2-0-22
20121-2110ท่อและสุขภัณฑ์1-3-28
2106-2001ปฎิบัติงานโครงสร้างอาคาร1-9-410
2121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-24
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2110 ----------------------------›
ชธ.14
‹---------------------------------------------- 20106-2102 ----------------------------------------------›
ชส.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2110 ----------------------------›
ชธ.11
‹---------------------------------------------- 20106-2102 ----------------------------------------------›
ชส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
723 
‹--------- 2121-2114 ---------›
ชธ.24,ชธ.23
723 
‹--------- 2121-2114 ---------›
ชธ.22,ชธ.21
‹--------- 3000-2002 ---------›
มชส.11
 
มชส.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2106-2001 ----------------------------›
ชส.22
‹---------------------------------------------- 2106-2001 ----------------------------------------------›
ชส.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹--------- 20121-1003 ---------›
ชธ.11,ชธ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)