คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายนฤพนธ์   บุญเสนา
ตำแหน่งครู Tel.080-7529072
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20105-2008เครื่องเสียง1-3-24
30105-2001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
30105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี2-3-310
3105-2114การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ2-2-38
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
654 
‹---------------------------- 3105-2114 ----------------------------›
มออ.22
654 
‹------------------------------------- 30105-2004 -------------------------------------›
มออ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
654 
‹---------------------------- 3105-2114 ----------------------------›
มออ.21
654 
มออ.11
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชอ.12
 
ชอ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
654 
‹---------------------------- 20105-2008 ----------------------------›
ชอ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
654 
‹---------------------------- 30105-2004 ----------------------------›
มออ.11
654 
‹------------------------------------- 30105-2001 -------------------------------------›
สออ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)