คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอิทธิกร   เค้าสิม
ตำแหน่งครู โทร 083-4811743
วุฒิการศึกษาวศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-24
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
20104-2001เขียนแบบไฟฟ้า0-4-24
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-24
20104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง1-3-24
20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น1-3-212
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า1-3-24
2104-8001ฝึกงาน0-4-48
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  44  ชั่วโมง  ปวช.  44  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชฟ.15,ชฟ.16
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชฟ.18,ชฟ.17
‹---------------------------- 20104-2105 ----------------------------›
ชฟ.24
‹------------------ 2104-8001 ------------------›
ชฟ.33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.14,ชฟ.13
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.18
ชฟ.33
‹--------- 2104-8001 ---------›
ชฟ.34
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
445 
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
ชฟ.24
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชฟ.24
 
ชฟ.24
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2006 ----------------------------›
ชฟ.23
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
ชฟ.26
‹--------- 2104-8001 ---------›
ชฟ.34
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
ชฟ.25
‹---------------------------- 20104-2004 ----------------------------›
ชฟ.18
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)