คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มฟก.23
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33 3
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33 3
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12 2
3104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35 5
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 5
3104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35 5
3104-2003เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35 5
3104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2 2-3-35 5
3104-9001อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35 5
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  20-25-28 45 45
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  4 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
335 
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
 นายกฤษฎา เชิดพานิช  นายกฤษฎา เชิดพานิช
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวชิราวัฒน์ ภีมศิริวัฒนา  นายวชิราวัฒน์ ภีมศิริวัฒนา  นายวชิราวัฒน์ ภีมศิริวัฒนา  นายวชิราวัฒน์ ภีมศิริวัฒนา  นายวชิราวัฒน์
629 
 นายสุชาติ คงเจริญ
629 
 นายสุชาติ คงเจริญ
629 
 นายสุชาติ คงเจริญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายนรินทร์ สิงห์สกุล  นายนรินทร์ สิงห์สกุล  นายนรินทร์ สิงห์สกุล  นายนรินทร์ สิงห์สกุล  นายนรินทร์
335 
 น.ส.สรรเพชุดา
 นายวชิราวัฒน์ ภีมศิริวัฒนา  นายวชิราวัฒน์ ภีมศิริวัฒนา
 
 นายวชิราวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายภาคิน ภูมิชัย  นายภาคิน ภูมิชัย  นายภาคิน ภูมิชัย  นายภาคิน ภูมิชัย  นายภาคิน  นายคณิต พิมพ์คำไหล  นายคณิต พิมพ์คำไหล  นายคณิต พิมพ์คำไหล  นายคณิต พิมพ์คำไหล  นายคณิต พิมพ์คำไหล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 ดร.แหนม กาสี  ดร.แหนม กาสี  ดร.แหนม กาสี  ดร.แหนม กาสี  ดร.แหนม  นายคมพัฒน์ เผือกคำ  นายคมพัฒน์ เผือกคำ  นายคมพัฒน์ เผือกคำ  นายคมพัฒน์ เผือกคำ  นายคมพัฒน์ เผือกคำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)