คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายบัญชา   เพ็งสว่าง
ตำแหน่งครู โทร.089-9928909
วุฒิการศึกษา กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-216
20103-2006เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 10-6-26
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3103-2302งานประกอบโครงสร้างโลหะ2-3-35
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชย.25
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชช.21
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชอ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3103-2302 ----------------------------›
มชช21
มชช21
‹--------- 3000-2003 ---------›
มชช21
 
มชช21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชย.28
‹---------------------------------------------- 20103-2006 ----------------------------------------------›
ชช.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชย.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)