คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชช21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3100-0117การควบคุมคุณภาพ 3-0-33 3
3103-2303งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 2-3-35 5
3103-2302งานประกอบโครงสร้างโลหะ 2-3-35 5
3103-8001ฝึกงาน 0-4-44 4
3103-2204เทคโนโลยีงานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์โลหะ 2-3-35 5
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  9-16-16 25 25
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปรีชา เริงวิทย์  นายปรีชา เริงวิทย์  นายปรีชา เริงวิทย์  นายปรีชา เริงวิทย์  นายปรีชา เริงวิทย์  นายปรีชา เริงวิทย์  นายปรีชา เริงวิทย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล  น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล  น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง
 
 นายบัญชา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล  น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี  นายเลิศศักดิ์ เปศรี  นายเลิศศักดิ์ เปศรี  นายเลิศศักดิ์ เปศรี  นายเลิศศักดิ์ เปศรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)