คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายปรีชา   เริงวิทย์
ตำแหน่งครู โทร.089-6202560
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาฯ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-24
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ1-2-23
30100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-212
30103-2302งานเชื่อมและประกอบโครงสร้างโลหะ1-6-37
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3100-0117การควบคุมคุณภาพ3-0-33
3103-8001ฝึกงาน0-4-44
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชย.26
‹---------------------------- 3103-8001 ----------------------------›
สชช21,มชช21
‹------------------ 3100-0117 ------------------›
มชช21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สชช11
‹---------------------------- 30100-0007 ----------------------------›
มชก.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30103-2302 ----------------------------›
สชช11
‹--------- 30103-2302 ---------›
สชช11
‹--------- 3000-2003 ---------›
สชช21
 
สชช21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0007 ----------------------------›
มชย.14
412 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
มชช11,สชช11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0007 ----------------------------›
มชก.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)