คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชย.23
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33
3101-2005งานทดลองเครื่องกล 1-2-23
3101-8501โครงการ 0-4-44
3101-2108งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ 1-6-37
3101-2107งานเกียร์อัตโนมัติ 2-3-35
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  17-21-27 39
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3101-2107 ----------------------------›
 ดร.พุทธ ธรรมสุนา
 ดร.พุทธ
‹--------- 3101-2004 ---------›
 ดร.พุทธ ธรรมสุนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
636 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
433 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3101-2108 ----------------------------›
 นายปริญญา ทิพยวัจนา
‹--------- 3101-2108 ---------›
 นายปริญญา ทิพยวัจนา
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายณัฎฐกร สาสิงห์
 
 นายณัฎฐกร
 นายปริญญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3101-2003 ------------------›
 นายปริญญา พันธ์ชัย
‹---------------------------- 3101-8501 ----------------------------›
 น.ส.สมฤทัย ม่วงผุย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายณัฎฐกร สาสิงห์
‹------------------ 3101-2005 ------------------›
 นายปริญญา พันธ์ชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)