คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชย.24
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 3
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 3
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 2
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
3100-0102กลศาสตร์ของไหล 3-0-33 3
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33 3
3100-0125การจัดการความปลอดภัย 1-2-23 3
3101-2106งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ 1-6-37 7
3101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 1-6-37 7
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  20-22-27 42 42
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  ครบ
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร  นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร  นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร  นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร
513 
 นางมยุรา
 นายภูธิต กิติเวียงชนก  นายภูธิต กิติเวียงชนก  นายภูธิต กิติเวียงชนก
413 
 นายทองดี มะปะทัง
413 
 นายทองดี มะปะทัง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
513 
 นางมยุรา โพธิญาณ์
513 
 นางมยุรา โพธิญาณ์
 นายณัฎฐกร สาสิงห์  นายณัฎฐกร สาสิงห์
 
 นายณัฎฐกร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายไพรวัลย์ สายพรม  นายไพรวัลย์ สายพรม  นายไพรวัลย์ สายพรม  นายปริญญา  นายปริญญา พันธ์ชัย  นายปริญญา พันธ์ชัย
334 
 นายNoe Nestor Inggao
334 
 นายNoe Nestor Inggao
334 
 นายNoe Nestor Inggao
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)