คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายจักรกฤษ   รอดสุข
ตำแหน่งครู Tel.080-4777181
วุฒิการศึกษาคอบ.คอมพิวเตอร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-212
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-29
2128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
2128-8501โครงการ0-4-44
3128-2005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-35
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
648 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.11
648 
ชย.13
648 
‹--------- 20001-2001 ---------›
ชย.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
648 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.15
648 
‹--------- 3128-2005 ---------›
สทค11
648 
‹---------------------------- 2128-2012 ----------------------------›
ชค23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2000-2004 ---------›
ชค22
 
ชค22
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
648 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.19
648 
ชฟ.26
648 
‹--------- 2001-2001 ---------›
ชฟ.26
648 
‹------------------ 3128-2005 ------------------›
สทค11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
648 
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
ชฟ.22
648 
ชฟ.24
648 
‹--------- 2001-2001 ---------›
ชฟ.24
648 
‹---------------------------- 2128-8501 ----------------------------›
ชค31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)