คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2564
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชถ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-33
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
30001-1053กฏหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 2-0-22
30108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-47
30108-2102ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2-0-22
30108-2101สถาปัตยกรรมไทย 1-3-24
30108-2108อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2-0-22
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
30108-2007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
 รวม  18-11-22 29
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
Table './cur/ppl_online' is marked as crashed and should be repaired