คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอภิสิทธิ์   ปาทวาท
ตำแหน่งครู Tel.089-5188644
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20106-2010งานสีเพื่องานก่อสร้าง0-6-26
20106-2103ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์0-6-212
2106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-412
2106-2107งานอลูมิเนียมและประมาณราคา0-6-26
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2106-2101 ---------›
ชส.32
‹---------------------------- 2106-2101 ----------------------------›
ชส.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20106-2103 ----------------------------›
ชส.11
‹--------- 20106-2103 ---------›
ชส.11
‹--------- 20106-2010 ---------›
ชส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2106-2107 ----------------------------›
ชส.32
‹--------- 2106-2107 ---------›
ชส.32
‹--------- 3000-2004 ---------›
สชธ.21
 
สชธ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20106-2010 ----------------------------›
ชส.21
‹---------------------------------------------- 2106-2101 ----------------------------------------------›
ชส.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------------------------- 20106-2103 ----------------------------------------------›
ชส.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)