คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสมพาน    ชิงชัย
ตำแหน่งครู Tel.089-9435481
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.(โยธา)
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-39
30106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร0-6-36
30106-2108ระบบประปาและสุขาภิบาล2-0-24
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-312
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
สชส.11
726 
สชส.22,สชส.21
725 
‹--------- 3121-2103 ---------›
สชส.22,สชส.21
725 
‹--------- 30106-2108 ---------›
สชส.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30106-2002 ----------------------------›
สชส.11
‹--------- 30106-2002 ---------›
สชส.11
723 
‹------------------ 3121-2103 ------------------›
มชส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹------------------ 3121-2103 ------------------›
มชธ.21,มชธ.22
‹--------- 30106-2108 ---------›
มชส.11
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชธ.22,ชธ.21
 
ชธ.21,ชธ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30100-0301 ------------------›
สชธ.12,สชธ.11
‹------------------ 30100-0301 ------------------›
มชธ.11,มชธ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹------------------ 3121-2103 ------------------›
สชธ.21
‹------------------ 30100-0301 ------------------›
มชส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)