คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชก.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3102-2106เทคนิคการผลิตเครื่องมือตัด 0-6-26
3102-8501โครงการ 0-4-44
3102-9002เทคนิคการอบชุมโลหะ 2-3-25
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  7-19-15 27
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------------------------- 3102-2106 ----------------------------------------------›
 นายรุฒิพงศ์ จุลชัยวรกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
720 
‹---------------------------- 3102-8501 ----------------------------›
 นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์
 
 นายปรวรรต
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3102-9002 -------------------------------------›
 นายอำนาจ ทองแสน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
643 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)