คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.24
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3100-0102กลศาสตร์ของไหล 3-0-33 3
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34 4
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 3
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
3101-2108งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ 1-6-37 7
3101-2107งานเกียร์อัตโนมัติ 2-3-35 5
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
3101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  14-17-19 31 31
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายณัฎฐกร สาสิงห์  นายณัฎฐกร สาสิงห์  นายณัฎฐกร สาสิงห์  นายแสงเทียน ทองนาค  นายแสงเทียน ทองนาค  นายแสงเทียน ทองนาค  นายแสงเทียน ทองนาค
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายณัฎฐกร สาสิงห์  นายณัฎฐกร สาสิงห์  นายภาคิน อัศวภูมิ  นายภาคิน อัศวภูมิ  นายภาคิน อัศวภูมิ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายแสงเทียน ทองนาค  นายแสงเทียน ทองนาค  นายแสงเทียน ทองนาค  นายแสงเทียน ทองนาค  นายแสงเทียน  นางรัชนีพร สุขเกษม  นางรัชนีพร สุขเกษม
 
 นางรัชนีพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
635 
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
635 
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
635 
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
635 
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายไพรวัลย์ สายพรม  นายไพรวัลย์ สายพรม  นายไพรวัลย์ สายพรม  นายไพรวัลย์ สายพรม  นายไพรวัลย์ สายพรม  นายไพรวัลย์ สายพรม  นายไพรวัลย์ สายพรม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)