คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชสท33
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2901-2133ปฏิบัติงานการสร้างเกมและแอนิเมชั่น 0-9-39
2901-2113เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 2-0-22
2901-8501โครงการ 0-4-44
2901-2137งานกราฟิกสามมิติ 1-2-23
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom4พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  8-19-17 28
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุนันท์
322 
‹--------- 2000-1302 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹------------------ 2901-8501 ------------------›
 นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
533 
 นายสิทธิศักดิ์
533 
‹--------- 2901-2137 ---------›
 นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
545 
‹--------- 2901-2113 ---------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
‹--------- 2001-1002 ---------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
‹--------- 2000-2005 ---------›
 นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
 
 นายสิทธิศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹---------------------------- 2901-2133 ----------------------------›
 นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
544 
‹------------------------------------- 2901-2133 -------------------------------------›
 นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
 น.ส.น้ำฝน
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์
542 
 นายสิทธิศักดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)