คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชค.(ทวิศึกษา)31
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายนิติพัทธ์ บัวเก่า
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22
2128-2004ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
2128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-2-23
2128-2122ระบบเสียงและระบบภาพ 1-3-24
2128-2102การซ่อมบำรุงแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2128-2103การซ่อมบำรุงแผงวงจรหลัก 1-3-24
 รวม  7-14-12 21
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
644 
‹---------------------------- 2128-2004 ----------------------------›
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
647 
‹---------------------------- 2128-2122 ----------------------------›
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
647 
‹--------- 2128-1002 ---------›
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
647 
 นายอนุพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
644 
‹---------------------------- 2128-2103 ----------------------------›
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
649 
‹------------------ 2128-2010 ------------------›
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
647 
‹------------------ 2128-2102 ------------------›
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)