คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายปรัชญาพล   เจริญรักษ์
ตำแหน่งครู Tel.085-7558715
วุฒิการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-28
20128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-23
20128-2006การตัดต่อระบบเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-28
20128-2107พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1-3-28
30128-2001ระบบปฏิบัติการ2-2-34
2128-2004ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
2128-2103การซ่อมบำรุงแผงวงจรหลัก1-3-24
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  42  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
‹---------------------------- 2128-2004 ----------------------------›
ชค.(ทวิศึกษา)31
644 
‹---------------------------- 30128-2001 ----------------------------›
มทค11
641 
‹--------- 20128-2001 ---------›
ชค12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
‹---------------------------- 2128-2103 ----------------------------›
ชค.(ทวิศึกษา)31
644 
‹---------------------------- 20128-2107 ----------------------------›
ชค21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
‹---------------------------- 20128-2006 ----------------------------›
ชค21
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชค21
 
ชค21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
‹---------------------------- 20128-2001 ----------------------------›
ชค11
644 
‹---------------------------- 20128-2006 ----------------------------›
ชค22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
642 
‹------------------ 20128-2002 ------------------›
ชค11
646 
‹--------- 20128-2001 ---------›
ชค12
644 
‹---------------------------- 20128-2107 ----------------------------›
ชค22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)