คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายรัชพล   สินเทศ
ตำแหน่งครู Tel.086-8613651
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) , ค.อ.ม.ไฟฟ้า
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-316
30128-1002ดิจิตอลเทคนิค2-3-35
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2128-2123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
Homer-oom5พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
646 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชก.13
644 
‹------------------------------------- 30128-1002 -------------------------------------›
สทค11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
646 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชย.11
646 
‹---------------------------- 2128-2123 ----------------------------›
ชค31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
646 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชย.13
‹--------- 2000-2006 ---------›
ชค32
 
ชค32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
646 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชก.11
646 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มชก.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
646 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มชก.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)