คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายยุรนันท์   พวงมาลา
ตำแหน่งครู โทร. 0828418104
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมการเชื่อม
แผนกวิชาLAB กลาง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชา LAB กลาง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1008งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-220
20111-2102คณิตศาสตร์เครื่องกล2-0-22
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-28
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
637 
2100-1009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชย.35
637 
2100-1009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชย.35
637 
2100-1009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชย.35
637 
2100-1009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชย.35
637 
ชฟ.23
637 
ชฟ.23
637 
ชฟ.23
637 
ชฟ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
637 
ชฟ.22
637 
ชฟ.22
637 
ชฟ.22
637 
ชฟ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
637 
2100-1009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชย.36
637 
2100-1009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชย.36
637 
2100-1009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชย.36
637 
2100-1009 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชย.36
637 
ชบ21
637 
ชบ21
637 
2001-1001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชบ31
637 
2001-1001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชบ31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
637 
ชฟ.24
637 
ชฟ.24
637 
ชฟ.24
637 
ชฟ.24
637 
ชฟ.25
637 
ชฟ.25
637 
ชฟ.25
637 
ชฟ.25
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
637 
ชฟ.26
637 
ชฟ.26
637 
ชฟ.26
637 
ชฟ.26
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)