คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุพร   เจริญสุข
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
20106-1003พื้นฐานงานปูน0-6-26
20106-2009งานผลิตงานไม้ด้วยเครื่องจักรกล0-6-26
20121-2101งานไม้0-6-212
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
2106-8001ฝึกงาน0-4-44
2121-2004การประมาณราคางานโยธา1-3-24
2121-2106งานโยธา0-6-26
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  43  ชั่วโมง  ปวช.  40  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
723 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชธ.23
‹---------------------------------------------- 20121-2101 ----------------------------------------------›
ชธ.15
ชส.31,ชส.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------------------------- 20121-2101 ----------------------------------------------›
ชธ.14
ชส.31,ชส.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2121-2106 ----------------------------›
ชธ.32
‹--------- 2121-2106 ---------›
ชธ.32
‹--------- 30000-2001 ---------›
มชส.11
 
มชส.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
727 
‹---------------------------- 2121-2004 ----------------------------›
ชธ.32
‹---------------------------------------------- 20106-1003 ----------------------------------------------›
ชส.11
ชส.32,ชส.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20106-2009 ---------›
ชส.21
‹---------------------------- 20106-2009 ----------------------------›
ชส.21
ชส.32,ชส.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)