คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายภัทรพงศ์   จันทรกอง
ตำแหน่งครู โทร.083-2896057
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20103-2002เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 20-6-26
20103-2005เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 10-6-26
20106-2109งานเชื่อมเบื้องต้น1-3-24
30103-0001กระบวนการเชื่อม2-0-22
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
2121-2108การเชื่อมเบื้องต้น1-3-28
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20103-2002 ---------›
ชช.21
411 
‹--------- 30103-0001 ---------›
มชช11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2121-2108 ----------------------------›
ชธ.31
‹---------------------------- 20106-2109 ----------------------------›
ชส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-2005 ----------------------------›
ชช.21
‹--------- 20103-2005 ---------›
ชช.21
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชช.31
 
ชช.11
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2121-2108 ----------------------------›
ชธ.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-2002 ----------------------------›
ชช.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)