คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจักรพันธ์   เหง่าขัวเรียง
ตำแหน่งครู โทร.0649103917
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.โยธา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-22
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30106-2007โปรแกรมสำเร็จรูปในงานก่อสร้าง0-6-36
30106-2104ปฐพีกลศาสตร์2-2-34
30121-2109วัสดุงานทางและการทดสอบ1-4-310
30121-2111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา1-4-35
2121-8001ฝึกงาน0-4-44
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์2-2-38
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  42  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  36  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30121-2109 ----------------------------›
สชธ.12
สชธ.12 ชธ.33,ชธ.31,ชธ.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
722 
‹---------------------------- 30121-2111 ----------------------------›
มชธ.11
722 
มชธ.11
‹---------------------------- 30106-2007 ----------------------------›
สชส.11
ชธ.31,ชธ.32,ชธ.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30121-2109 ----------------------------›
สชธ.11
สชธ.11
‹--------- 30000-2002 ---------›
มชส.11
 
มชส.11
ชธ.32,ชธ.33,ชธ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30106-2007 ---------›
สชส.11
726 
‹--------- 20121-2114 ---------›
ชธ.22,ชธ.21
‹---------------------------- 3121-2006 ----------------------------›
มชธ.22
ชธ.33,ชธ.32,ชธ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30106-2104 ----------------------------›
สชส.11
‹---------------------------- 3121-2006 ----------------------------›
มชธ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)