คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายคำปัน   สิงห์ปั้น
ตำแหน่งครู Tel.083-1468151
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30105-1003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค2-3-315
2105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-24
3105-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-310
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
‹---------------------------- 30105-1003 ----------------------------›
สออ.12
669 
สออ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
‹---------------------------- 30105-1003 ----------------------------›
สออ.13
669 
‹------------------------------------- 3105-1003 -------------------------------------›
มออ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
‹---------------------------- 30105-1003 ----------------------------›
สออ.11
669 
สออ.11
669 
สออ.13
‹--------- 30000-2001 ---------›
สออ.13
 
สออ.13
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
‹---------------------------- 2105-2121 ----------------------------›
ชอ.34
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
‹---------------------------- 3105-1003 ----------------------------›
มออ.21
669 
มออ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)