คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายธัญวัฒน์   อำไพฤทธิ์
ตำแหน่งครู 095-4428577
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-24
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ1-2-26
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-216
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
652 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
มชย.11
652 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
652 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
มออ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
657 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สออ.13
652 
สออ.13
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชอ.14,ชอ.13
 
ชอ.13,ชอ.14
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
652 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
มชย.15
652 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สออ.12,สออ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
652 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
มออ.11
652 
‹--------- 30001-1001 ---------›
สออ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)