คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจักราวุธ   สีจุ้ยจ้าย
ตำแหน่งครู Tel.087-4377084
วุฒิการศึกษาคอบ.เชื่อมประกอบ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกเทคนิคพื้นฐาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-24
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-22
20100-1003งานฝึกฝีมือ0-6-224
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------------------------- 20100-1003 ----------------------------------------------›
ชย.110
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------------------------- 20100-1003 ----------------------------------------------›
ชย.111
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
624 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชฟ.18,ชฟ.17
623 
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชฟ.16,ชฟ.15
‹--------- 30000-2002 ---------›
สบจ.11
 
สบจ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชฟ.16
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชฟ.16
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชอ.12
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชอ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)