คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายปรีดี   ศรีนาม
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกเทคนิคพื้นฐาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-24
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-22
20100-1003งานฝึกฝีมือ0-6-224
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
623 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชอ.11,ชอ.12
‹---------------------------------------------- 20100-1003 ----------------------------------------------›
ชย.19
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------------------------- 20100-1003 ----------------------------------------------›
ชย.15
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
616 
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชฟ.12,ชฟ.11
‹--------- 30000-2002 ---------›
สทบ.11
 
สทบ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชฟ.15
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชฟ.15
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชย.14
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชย.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)