คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางนฤมล   คงเจริญ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาหมวดสังคม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-216
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-16
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-24
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-11
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง3-0-33
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
628 
‹--------- 3000-1502 ---------›
สสท.21
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชย.110,ชย.19
628 
‹--------- 2000-1501 ---------›
ชก.31,ชก.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชย.18,ชย.17
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชค12,ชค11
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชอ.22,ชอ.21
628 
ชธ.14,ชธ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชย.14,ชย.13
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชย.11,ชย.12
628 
ชอ.32,ชอ.31
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชฟ.22
 
ชฟ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชย.16,ชย.15
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชย.111
628 
สสท.21
628 
ชก.24,ชก.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
628 
ชฟ.25,ชฟ.26
628 
ชก.21,ชก.22
628 
ชฟ.24,ชฟ.23
628 
ชธ.12,ชธ.11
628 
‹--------- 2000-1501 ---------›
ชช.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)