คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุวพิชญ์   โมรา
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครืองมือกล 12-6-48
20102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-28
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-26
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี0-6-212
2102-8001ฝึกงาน0-4-44
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  43  ชั่วโมง  ปวช.  43  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2009 ----------------------------›
ชก.22
‹---------------------------------------------- 2102-2109 ----------------------------------------------›
ชก.(ทวิศึกษา)31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------------------------- 2102-2104 ----------------------------------------------›
ชก.(ทวิศึกษา)31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2109 ----------------------------›
ชก.31
‹--------- 2102-2109 ---------›
ชก.31
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชก.23,ชก.24
 
ชก.23,ชก.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2009 ----------------------------›
ชก.23
720 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชก.24,ชก.23
‹--------- 2102-8001 ---------›
ชก.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.14
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.14
‹--------- 2102-8001 ---------›
ชก.33
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)