คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุชาติ   พุขุนทด
ตำแหน่งครู Tel 081-3606179
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20105-2007วงจรดิจิทัล1-3-216
20105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-28
3105-8001ฝึกงาน0-4-44
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
651 
ชอ.21
651 
ชอ.21
651 
ชอ.21
651 
ชอ.21
651 
ชอ.12
651 
ชอ.12
651 
ชอ.12
651 
ชอ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
651 
ชอ.14
651 
ชอ.14
651 
ชอ.14
651 
ชอ.14
651 
ชอ.11
651 
ชอ.11
651 
ชอ.11
651 
ชอ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.21,ชอ.22 ชอ.21,ชอ.22
 
ชอ.21,ชอ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
651 
ชอ.13
651 
ชอ.13
651 
ชอ.13
651 
ชอ.13
651 
ชอ.22
651 
ชอ.22
651 
ชอ.22
651 
ชอ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
3105-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.23
3105-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.23
3105-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.23
3105-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)