คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.26
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12 2
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 2
20100-1008งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37 7
20104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 4
20104-2007เครื่องทำความเย็น 1-6-37 7
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24 4
20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 1-3-24 4
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  7-33-18 40 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเขมชาติ วรพุฒ  นายเขมชาติ วรพุฒ  นายเขมชาติ วรพุฒ  นายเขมชาติ วรพุฒ  นายเขมชาติ วรพุฒ  นายเขมชาติ วรพุฒ  นายเขมชาติ วรพุฒ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
 นายธรรมนูญ
 นายโยธิน เรืองสมบัติ  นายโยธิน เรืองสมบัติ  นายโยธิน เรืองสมบัติ  นายโยธิน เรืองสมบัติ  นายโยธิน เรืองสมบัติ  นายโยธิน เรืองสมบัติ  นายโยธิน เรืองสมบัติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
524 
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
524 
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
 นายโยธิน เรืองสมบัติ  นายโยธิน เรืองสมบัติ
 
 นายโยธิน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายจักรพงษ์ อุประโคตร  นายจักรพงษ์ อุประโคตร  นายจักรพงษ์ อุประโคตร  นายจักรพงษ์ อุประโคตร
442 
 นายอิทธิกร เค้าสิม
442 
 นายอิทธิกร เค้าสิม
442 
 นายอิทธิกร เค้าสิม
442 
 นายอิทธิกร เค้าสิม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
637 
 น.ส.สุทธิกานต์ รักษาภักดี
637 
 น.ส.สุทธิกานต์ รักษาภักดี
637 
 น.ส.สุทธิกานต์ รักษาภักดี
637 
 น.ส.สุทธิกานต์ รักษาภักดี
 นายโยธิน เรืองสมบัติ  นายโยธิน เรืองสมบัติ  นายโยธิน เรืองสมบัติ  นายโยธิน เรืองสมบัติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)