คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.สวรินทร์   สกุลพานิช
ตำแหน่งครู Tel.081-7174268
วุฒิการศึกษาบธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
แผนกวิชาหมวดธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าหมวดธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-227
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-26
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
512 
‹--------- 20001-1003 ---------›
ชย.111
512 
‹--------- 20001-1003 ---------›
ชย.16,ชย.15
512 
‹--------- 20001-1003 ---------›
ชธ.14,ชธ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
512 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชก.34,ชก.33
512 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชก.35
513 
ชย.111
512 
‹--------- 20001-1003 ---------›
ชธ.12,ชธ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
512 
‹--------- 20001-1003 ---------›
ชธ.15
513 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชสท33
512 
ชย.110,ชย.19
512 
ชธ.13,ชธ.14
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชฟ.34
 
ชฟ.34
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
512 
‹--------- 20001-1003 ---------›
ชย.13,ชย.14
512 
ชย.11,ชย.12
512 
‹--------- 20001-1003 ---------›
ชย.19,ชย.110
512 
ชย.15,ชย.16
512 
ชธ.15
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
512 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชย.17,ชย.18
512 
ชย.14,ชย.13
512 
ชธ.12,ชธ.11
512 
‹--------- 20001-1003 ---------›
ชย.12,ชย.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)