คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจักรพงษ์   อุประโคตร
ตำแหน่งครู Tel.0804165918
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง1-3-220
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า1-3-24
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-28
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2006 ----------------------------›
ชฟ.21
‹---------------------------- 20104-2006 ----------------------------›
ชฟ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-2111 ----------------------------›
ชฟ.35
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2105 ----------------------------›
ชฟ.21
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชฟ.32
 
ชฟ.32
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2006 ----------------------------›
ชฟ.26
‹---------------------------- 20104-2006 ----------------------------›
ชฟ.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-2111 ----------------------------›
ชฟ.36
‹---------------------------- 20104-2006 ----------------------------›
ชฟ.25
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)