คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายเขมชาติ   วรพุฒ
ตำแหน่งครู Tel.083-1468045
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20104-2007เครื่องทำความเย็น1-6-321
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า1-3-28
2104-2117อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1-3-24
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2007 ----------------------------›
ชฟ.26
‹------------------ 20104-2007 ------------------›
ชฟ.26
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2007 ----------------------------›
ชฟ.24
‹------------------ 20104-2007 ------------------›
ชฟ.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2104-2117 ---------›
ชฟ.36
‹--------- 2104-2117 ---------›
ชฟ.36
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชฟ.23
 
ชฟ.23
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2105 ----------------------------›
ชฟ.25
‹---------------------------- 20104-2105 ----------------------------›
ชฟ.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2007 ----------------------------›
ชฟ.22
‹------------------ 20104-2007 ------------------›
ชฟ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)