คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอาทิตย์   เจริญเพ็ง
ตำแหน่งครู Tel.094-539-9154
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า),ป.โท ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร1-6-321
2104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า1-3-28
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-2010 ----------------------------›
ชฟ.35
‹---------------------------- 2104-2010 ----------------------------›
ชฟ.36
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20104-2005 ------------------›
ชฟ.25
‹---------------------------- 20104-2005 ----------------------------›
ชฟ.25
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
‹--------- 3000-2003 ---------›
สฟย21
 
สฟย21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2005 ----------------------------›
ชฟ.21
‹------------------ 20104-2005 ------------------›
ชฟ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20104-2005 ------------------›
ชฟ.23
‹---------------------------- 20104-2005 ----------------------------›
ชฟ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)