คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.เพ็ญฤดี   สุริพล
ตำแหน่งครู 065-0841031
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
30100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-28
30103-2001วัสดุในการเชื่อม3-0-33
30103-2002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์งานเชื่อม3-0-33
30103-2004เทคโนโลยีการเชื่อม1-6-37
30103-2301การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ3-0-33
3103-2204เทคโนโลยีงานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์โลหะ2-3-35
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชช.11
412 
‹------------------ 30103-2004 ------------------›
สชช11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30103-2002 ------------------›
สชช11,มชช11
‹---------------------------- 30100-0007 ----------------------------›
มชก.14
‹------------------ 3103-2204 ------------------›
มชช21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0007 ----------------------------›
มชย.12
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชช.11
 
ชช.31
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
412 
‹---------------------------- 30103-2004 ----------------------------›
สชช11
‹--------- 3103-2204 ---------›
มชช21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
411 
‹------------------ 30103-2301 ------------------›
สชช11,มชช11
‹------------------ 30103-2001 ------------------›
มชช11,สชช11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)