คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายเลิศศักดิ์   เปศรี
ตำแหน่งครู โทร.0910524445,0856386338
วุฒิการศึกษาวศ.บ.อุตสาหการเชื่อมประสาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-212
20103-2112งานสี0-6-26
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
2121-2108การเชื่อมเบื้องต้น1-3-24
3103-2303งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ2-3-35
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชย.24
‹--------- 20103-2112 ---------›
ชช.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2121-2108 ----------------------------›
ชธ.32
412 
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
สชช11,มชช11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-2112 ----------------------------›
ชช.11
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชช.21
 
ชช.21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชย.27
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชย.21
‹------------------------------------- 3103-2303 -------------------------------------›
มชช21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)