คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.ธัญลักษณ์   วันทา
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-24
20102-2007กรรมวิธีการผลิต2-0-24
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครืองมือกล 12-6-48
20102-2304ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก2-6-48
2102-2007กรรมวิธีการผลิต2-0-22
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-26
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3102-5104งานเครื่องมือกล 40-2-32
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
720 
‹--------- 20102-2007 ---------›
ชก.13,ชก.14
‹--------- 20102-2007 ---------›
ชก.15
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20102-2008 ---------›
ชก.15
‹---------------------------------------------- 20102-2008 ----------------------------------------------›
ชก.15
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2304 ----------------------------›
ชก.22
‹--------- 20102-2304 ---------›
ชก.22
‹--------- 3000-2004 ---------›
สชก (ทวิภาคี)21
 
สชก (ทวิภาคี)21
‹--------- 20102-2304 ---------›
ชก.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
441 
‹---------------------------- 20102-2001 ----------------------------›
ชก.14,ชก.13
‹--------- 3102-5104 ---------›
สชก (ทวิภาคี)21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2102-2007 ---------›
ชก.31,ชก.32
‹--------- 2102-2104 ---------›
ชก.31
‹---------------------------- 2102-2104 ----------------------------›
ชก.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)