คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสัตยา   อุ่นแสง
ตำแหน่งครู 092-7755795
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-28
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-22
20102-2004วัดละเอียด1-2-23
20102-2010อบชุบโลหะ1-3-24
20102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-22
20102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-48
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-24
2102-8001ฝึกงาน0-4-44
3102-5101งานเครื่องมือกล 10-2-32
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชย.18
‹------------------ 20102-2004 ------------------›
ชก.12
‹--------- 3102-5101 ---------›
สชก (ทวิภาคี)21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2010 ----------------------------›
ชก.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2010 ----------------------------›
ชก.35
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชก.13
 
ชก.13
‹--------- 2102-8001 ---------›
ชก.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20102-2003 ---------›
ชก.14,ชก.13
‹--------- 20102-2201 ---------›
ชก.24,ชก.23
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชฟ.17
‹--------- 2102-8001 ---------›
ชก.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2203 ----------------------------›
ชก.24
‹---------------------------- 20102-2203 ----------------------------›
ชก.24
 
 
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)