คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายแสงเทียน   ทองนาค
ตำแหน่งครู 095-9570930
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมเึรื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30101-0001งานวัดละเอียดช่างยนต์1-2-26
30101-2105งานเกียร์อัตโนมัติ2-3-35
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์3-0-33
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
3101-2107งานเกียร์อัตโนมัติ2-3-310
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2101 ----------------------------›
สชย.24
‹------------------ 30101-0001 ------------------›
มชย.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-2105 ----------------------------›
สชย.12
สชย.12
‹------------------ 3100-0109 ------------------›
มชย.22,มชย.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2107 ----------------------------›
สชย.24
สชย.24
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชย.36,ชย.35
 
ชย.36,ชย.35
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2107 ----------------------------›
สชย.22
สชย.22
‹------------------ 30101-0001 ------------------›
มชย.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2102 ----------------------------›
มชย.25
 
 
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)