คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุธี   กุลสุวรรณ์
ตำแหน่งครู Tel.082-8398093
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-28
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก1-6-37
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์1-3-28
20101-2201งานเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม1-6-37
2101-2105การขับรถยนต์1-3-24
2101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  42  ชั่วโมง  ปวช.  42  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2105 ----------------------------›
ชย.28
‹-------------------------------------------------------- 20101-2201 --------------------------------------------------------›
ชย.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชย.11,ชย.12
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชย.16,ชย.15
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชย.14,ชย.13
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชย.110,ชย.19
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชย.16,ชย.15
 
ชย.15,ชย.16
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2109 ----------------------------›
ชย.35,ชย.36
ชย.35,ชย.36
‹---------------------------- 2101-2105 ----------------------------›
ชย.36
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2105 ----------------------------›
ชย.24
‹-------------------------------------------------------- 20101-2101 --------------------------------------------------------›
ชย.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)