คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจักราวุธ   สีจุ้ยจ้าย
ตำแหน่งครู Tel.087-4377084
วุฒิการศึกษาคอบ.เชื่อมประกอบ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกเทคนิคพื้นฐาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-22
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น0-6-26
30100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-212
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน1-6-37
30111-0002วัสดุงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรม2-0-22
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
624 
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
มชก.13,มชก.14
624 
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชย.15,ชย.16
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
622 
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
มฟก.13,มฟก.14
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0011 ----------------------------›
มออ.12
‹--------- 30100-0011 ---------›
มออ.12
‹--------- 30000-2001 ---------›
สบจ.11
 
สบจ.11
มออ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
623 
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
มฟก.12,มฟก.11
623 
‹--------- 30111-0002 ---------›
มทอ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0001 ----------------------------›
มชย.12
‹--------- 30100-0001 ---------›
มชย.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)