คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.24
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24
20101-2201งานเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม 1-6-37
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  9-32-19 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
‹-------------------------------------------------------- 20101-2201 --------------------------------------------------------›
 นายสุธี กุลสุวรรณ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2004 ----------------------------›
 นายทวี ไวสีแสง
662 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
‹--------- 20000-1302 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
628 
 นางนฤมล
‹--------- 20101-2106 ---------›
 นายศักดิ์ชัย คำพิมพา
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายปรินทพล กองศรีนนท์
 
 นายปรินทพล
‹--------- 20101-2106 ---------›
 นายศักดิ์ชัย คำพิมพา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2001 ----------------------------›
 นายการุณ ศิลชัย
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
 นายการุณ ศิลชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2105 ----------------------------›
 น.ส.สมฤทัย ม่วงผุย
435 
 นายธรรมนูญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)